Vad är meningen med livet?

Upptäck dig själv genom fri målning

Måla fritt

Kursinnehåll

Kursen erbjuder en dag med fokus på att komma i kontakt med sig själv och vad man vill med livet genom att ställa frågan om meningen med livet. En viktig del av kursen är fritt målande med oljefärg, där det inte finns några krav eller prestationer utan endast att uttrycka färger och känslor som infinner sig. Genom målandet kan man komma närmare sig själv och uppleva en frigörande känsla från stress och krav i vardagen.

01

Sökandet efter livets mening

Kursen börjar med att reflektera över meningen med livet och undersöka vem du egentligen är och vad du vill uppnå i livet.

02

Fri målning och självutforskning

Det andra steget fokuserar på att använda fritt målande som ett verktyg för självutforskning och att nå bortom stress och krav i vardagen. Du kommer att få måla fritt utan krav på prestation eller teknik och använda oljefärger för att måla dina känslor och inre själsliga tillstånd. För de som vill kommer jag även lära olika målningstekniker, men det är inget måste.

03

Avslappning och återkoppling

Efter den fria målningen kommer du att delta i en avslappningsövning för att komma i kontakt med ditt inre lugn och därefter måla det som kommer upp. Slutligen kommer det att finnas tid för dig att diskutera och reflektera över dina verk och upplevelser med gruppen (eller endast mig om du gör det enskilt).

Boka din kurs

Boka in en heldag i en grupp med andra eller ta med dina vänner för stark upplevelse där du inte bara knyter an bättre till dina egna känslor men lär dig mer om andra. Eller boka in en enskild halvdag för att få ännu mer personlig guidning i målningstekniker och att uttrycka dig själv.

1595

kr

10:00 – 15:00

1795

kr

09:00 – 18:00

Skicka en bokningsförfrågan

Vanliga frågor

Allt material

Fika och lunch ingår vid grupptillfällen

Kurserna hålls 15 minuter utanför Växjö, i Gransholms Bruks Företagsby. Gransholmsvägen 136, 360 32 Gransholm

Denna kursen kan vara användbar för många olika typer av människor, oavsett kön, ålder eller bakgrund. Det kan vara särskilt användbart för personer som har svårt att komma i kontakt med sina känslor, uttrycka sig verbalt, eller för personer som har erfarenhet av trauma eller andra svåra livshändelser..

Bildterapi kan också vara till hjälp för personer som lider av ångest eller depression, eftersom det kan hjälpa dem att identifiera och uttrycka sina känslor på ett mer effektivt sätt. Det kan också vara till hjälp för personer som upplever stress, eftersom det kan ge en kreativ och avslappnande utlopp för känslor och tankar.

I grund och botten kan fri målning vara till hjälp för alla som vill utforska och uttrycka sina känslor och upplevelser på ett mer kreativt och bildligt sätt, oavsett orsak eller bakgrund. Det är viktigt att notera att bildterapi är en individuell process som är skräddarsydd för varje enskild persons behov och mål, och att resultat och framsteg kan variera beroende på varje persons unika situation och förutsättningar.

Ja detta är en kurs inom bildterapi.

Bildterapi är en form av psykoterapi som använder konstnärliga uttryck som verktyg för att hjälpa människor att uttrycka och utforska sina känslor, tankar och upplevelser. Genom att skapa konstverk eller andra typer av bildliga uttryck, kan en person uttrycka och bearbeta svåra känslor och erfarenheter på ett sätt som kanske inte är möjligt genom enbart ord.

Bildterapi är en kreativ och icke-dömande process som fokuserar på processen snarare än resultatet. Jag som diplomerad bildterapeut hjälper dig att utforska och uttrycka dina känslor genom att fokusera på det som skapas, snarare än att bedöma eller analysera konstverket i sig. Det kan hjälpa människor att hantera stress, ångest, depression och trauma, samt att förbättra självkänsla, självmedvetenhet och kreativitet.

Nej, det krävs inga konstnärliga färdigheter eller erfarenhet för att delta i kurserna. Syftet med bildterapi är inte att skapa konstverk av hög kvalitet utan snarare att använda bildligt uttryck som ett verktyg för att hjälpa dig att utforska och uttrycka dina känslor och upplevelser.

Det är en kurs som är inriktad på processen snarare än på resultatet. Det handlar om att uttrycka och utforska sina känslor och tankar genom bildligt uttryck, och jag hjälper dig att göra det på ett sätt som känns bekvämt och tryggt för dem. Det finns inget ”rätt” eller ”fel” sätt att skapa i bildterapi, och jag kommer att stödja och uppmuntra dig oavsett din färdighetsnivå. Jag kommer dock självklart hjälpa dig som vill med olika målningstekniker för att lära dig att uttrycka din känslor enklare.

Således är bildterapi en tillgänglig form av terapi som kan hjälpa människor med olika bakgrunder och erfarenheter att utforska och bearbeta sina känslor och upplevelser på ett kreativt och meningsfullt sätt.

Individuell bildterapi är oftast mer inriktad på den enskilda personens behov och mål, medan gruppsessioner kan ha mer fokus på att bygga upp stöd och samhörighet inom gruppen. I en individuell session kan jag arbeta mer direkt med dina personliga erfarenheter och känslor, medan gruppsessioner kan hjälpa till att stärka sociala färdigheter och utveckla empati genom att dela erfarenheter med andra i gruppen.

En annan skillnad mellan individuell och gruppbildterapi är att i en grupp kan deltagarna lära sig av varandra och se hur andra människor arbetar med och hanterar sina känslor genom konstnärligt uttryck. Detta kan skapa en större förståelse och medkänsla för andra och kan bidra till att minska känslor av isolering eller ensamhet.

Samtidigt är det viktigt att notera att individuell och gruppbildterapi kan vara lika effektiva, och vilken form av bildterapi som passar bäst beror på den enskilda personens behov, mål och preferenser. Undrar du vad som passar just dig är du alltid välkommen att maila eller ringa för råd. 

Syftet med bildterapi är att hjälpa dig att utforska och uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser genom kreativt och bildligt uttryck. Det kan hjälpa dig att bearbeta trauman, minska ångest och stress, öka självmedvetenhet och självkänsla, samt att hitta nya sätt att hantera problem och utmaningar i livet.

Genom att använda bildligt uttryck som ett verktyg för att utforska och uttrycka dina känslor och upplevelser, kan bildterapi hjälpa dig att få nya perspektiv på dina problem och känslor, samt att upptäcka nya sätt att hantera dem på ett mer konstruktivt sätt.

Det är viktigt att notera att bildterapi inte är en ”quick fix” lösning på psykologiska problem eller svårigheter, utan snarare en process som kan ta tid att arbeta igenom. Genom att arbeta regelbundet med att måla fritt, kan du förvänta dig att gradvis uppnå ökad förståelse för dina känslor och erfarenheter, samt ökad självkännedom och nya sätt att hantera utmaningar i livet. Det kan räcka med ett tillfälle för att sedan fortsätta målningen på egen hand men det kan även vara hjälpsamt att fördjupa sig genom flera tillfällen

Fler frågor?

sv_SE
Rulla till toppen